Bibliográfia

Balogh, J. (1933): Adatok a Balaton környékének pókfaunájához. Magyar Biológiai Kutatóintézet I. osztályának közleménye Tihany, 6: 133-141.

Balogh, J. (1936): Zur mitteleuropaischen Verbreitung und über das Einsammeln der Spinnen Theridiosoma gemmosum L. Koch. Folia Zoologica et Hydrobiologica 9: 68-72.

Balogh, J. (1938): A Kőszegi-hegység pókfaunájának alapvetése. A Kőszegi Múzeum Közleményei Kőszeg, 1: 256-262.

Balogh, J. és Loksa, I. (1946): Symbola ad faunam Aranearum Hungariae cognoscendam. Fragmenta Faunistica Hungarica Budapest, 9: 11-16.

Balogh, J. I. és Loksa, I. (1947a): Faunistische Angaben über die Spinnen des Karpatenbeckens. I. Fragmenta Faunistica Hungarica Budapest, 10: 26-28.

Balogh, J. I. és Loksa, I. (1947b): Faunistische Angaben über die Spinnen des Karpatenbeckens. II. Fragmenta Faunistica Hungarica Budapest, 10: 61-68.

Baraskó, P. (2002): Adatok a búvárpók (Argyroneta aquatica) hazai elterjedéséhez és biológiájához. Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 37 pp.

Bauer, N., Kenyeres, Z és Szinetár, Cs. (2000): A Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) megjelenése a Balaton-felvidéken) A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 15: 31-34.

Chyzer, K. (1891): Magyarország új pókfaunájáról Mathematikai és Természettudományi Értesítő Budapest, 10: 93-102

Chyzer, K. (1909): Az Eresus niger előfordulása hazánkban Természettudományi Közlemények Budapest, 41: 296 pp.

Chyzer, K. és Kulczynski, L. (1891): Araneae Hungariae. Tomus I: Salticoidae, Oxyopoidae, Lycosoidae, Heteropodoidae, Misumenoidae, Euetrioidae, Tetragnathoidae, Uloboroidae, Pholcoidae, Scytodoidae, Urocteoidae, Eresoidae, Dictynoidae. Academie Scientiarum Hungaricae, Budapest, 170 pp.

Chyzer, K. és Kulczynski, L. (1894): Araneae Hungariae. Tomus II, pars prior: Theridioidae. Academie Scientiarum Hungaricae, Budapest, 151 pp.

Chyzer, K. és Kulczynski, L. (1897): Araneae Hungariae. Tomus II. pars posterior: Zodarioidae, Agalenoidae, Drassoidae, Zoropseoidae, Dysderoidae, Filistatoidae, Calommatoidae, Theraphosoidae. Academie Scientiarum Hungaricae, Budapest, 147-366 pp.

Chyzer, K. és Kulczynski, L. (1918): Ordo Araneae. In: A Magyar Birodalom Állatvilága. III. Arthropoda. Királyi Magyar Természettudományi Társulat. Budapest, 33 pp.

Eichardt, J. (2000): Adatok a pokoli cselőpók (Lycosa vultuosa Koch, 1838) biológiájához. Szakdolgozat (M. Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 84 pp.

Eichardt, J. (2003): A talajlakó pókok (Araneae) faunisztikai és ökológiai vizsgálata Tömördön (1999-2002) Diplomadolgozat Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 30 pp.

Eichardt, J., Egresy I. P., Lévai, G. és Tímár, M. (2018): A Nagy-tiszta (Gánt, Észak-Vértes) talajfelszíni pókfaunájának (Araneae) vizsgálata 2008-2014 között A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 35:113-129

Erős, Á. (1994): A feketefenyőn (Pnus nigra) élő pókok (Araneae) Keszthely környékén (1994). Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 41 pp.

Farkas, S., Szathmár, K. és Strenner, A. (1998): Ecofaunistical investigations of Collembola, Aranea and Coleoptera in mosaic-like habitats in the Cinege Valley, Hungary Opuscula Zoologica Budapest, 31: 49-61

Gergely, B. (1998): A boróka lombozatlakó pókjainak vizsgálata három dunántúli területen (Kőszegdoroszló, Felpéc, Darány). Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 48 pp.

Guitprecht, G. (2001): Két kiszáradó láprét talajfelszíni pókfaunájának felmérése a Dunántúlon. Somlóvásárhelyi Holt-tó (1990-91.), Batyki-láprét (2000.) Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 59 pp.

Györe, R. (1999): A seprűzanót (Sarothamnus scoparius) lombozatlakó pókjainak vizsgálata a Váti-fennsíkon. Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 80 pp.

Herman, O. (1879): Magyarország Pók-faunája Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest, 394 pp.

Hörömpöly, M. (1967): Arachnológiai jegyzetek Rovartani Közlemények Budapest, 20:312 pp.

Horváth, R. és Szinetár, Cs. (1998): Study of the bark-dwelling spiders (Araneae) on black pine (Pinus nigra) I. Miscellanea Zoologica Hungarica Budapest, 12: 77-83

Horváth, R. és Szinetár, Cs. (2002): Ecofaunistical study of bark-dwelling spiders (Araneae) on blavk pine (Pinus nigra) in urban and forest habitats Acta Biological Debrecina Debrecen, 24:87-101

Kasper, Á. (1985): A zirci arborétum farkaspókjinak talajcsapdás vizsgálata A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 16: 57-63

Kasper, Á. (1992): Adatok Csabrendek és környéke pókfaunájának (Araneae) ismeretéhez A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 11: 247-255

Kasper, Á. (1994): Adatok Litér és környékének pókfaunájához (Araneae) ismeretéhez A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 13: 135-149

Kenyeres, Z. (1997): Az épületlakó pókok vizsgálata a Közép-Dunántúlon. Kölönös tekintettel az álkaszáspókok (Pholcidae) családjára. Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 42 pp.

Kis, R. V. (2007): Kölönböző intenzitású kezelési munkák hatása három mezőgazdasági terület futóbogár- és pókközösségére. Diplomadolgozat ELTE, Állatrendszertani és Ökológia Tanszék, Budapest, 82 pp.

Kőfalvi, I. (1994): Lombozatlakó pókok (Araneae) vizsgálata feketefenyőn (Pinus nigra) Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 39 pp

Kolosváry, G. (1925): Feljegyzések a szongáriai és a pokoli cselőpókról Természettudományi Közlemények, Pótfüzetek Budapest, 57: 54-55

Kolosváry, G. (1928): 1926. évi pókgyűjtéseim Balatonaligán Archivum Balatonicum 2: 36-44.

Kolosváry, G. (1930): Ökologische und Biopsychologische studien über die Spinnenbiopphare der gesamten halbinsel von Tihany Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere. 19: 493-533.

Kolosváry, G. (1935): Neue Beitrage zur Biologie der Tierwelt der Ungarlandischen Junipeteren Folia Zoologica et Hydrobiologica 7: 203-216.

Kolosváry, G. (1936a): A szongáriai cselőpók elterjedése. Természettudományi Közlemények, Pótfüzetek Budapest, 68: 33-35.

Kolosváry, G. (1936b): Ein Versuch zur Einleitung der karpathischen lander mit Berücksichtigung der spinnenfaunistischen Angaben und ein beitrage zum rassenkreisproblem bei Spinnen. Folia Zoologica et Hydrobiologica 9: 92-114.

Kolosváry, G. (1938): Neue Spinnenangaben aus Ungarn Fragmenta Faunistica Hungarica Budapest, 1: 98 pp.

Kolosváry, G. (1939c): Über die verticale Verbreitung der Spinnen in den Karpathenlandern. Folia Zoologica et Hydrobiologica 9: 337-341.

Kolosváry, G. (1939a): Ein ökologischer Vergleich zwischen der Spinnenfauna der Kecske- und der Stephans-Höhle in Ungarn. Folia Zoologica et Hydrobiologica 9: 334-337.

Kolosváry, G. (1939b): Neue Spinnenangaben aus Ungarn Fragmenta Faunistica Hungarica Budapest, 1: 98 pp.

Kolosváry, G. (1943): Spinnenfaunistische Beitrage aus Ungarn Fragmenta Faunistica Hungarica Budapest, 6: 63-65.

Kolosváry, G. (1948): Die Verbreitung von Trochosa singoriensis Laxm. im Karpatenbecken in Bezug auf die Klimaeinwirkungen. Fragmenta Faunistica Hungarica Budapest, 11: 83-84.

Kovács, H. (1997): Néhány dunántúli település épületlakó pókfaunájának vizsgálata, különös tekintettel a törpepókokra (Araneae, Theridiidae). Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 45 pp.

Kovács, K. (2002): Kéreglakó pókok (Araneae) vizsgálata három fafajon (Pinus sylvestris, Quercus petraea, Fagus sylvatica) Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 34 pp.

Kovács, P. (2004): A talajlakó pókok (Araneae) vizsgálata a Bajánsenye-Őriszentpéter Gázmező (BÖG) gázkútjainál valamint, gázvezetékeinél (1999-2002) Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 60 pp.

Kovács, P. (2009): Somlójenői hulladéklerakó környezetének arachnológiai vizsgálata Kézirat Győr, 12 pp.

Kovács, P. (2010): Vaszari hulladéklerakó környezetének arachnológiai vizsgálata. Kézirat Győr, 12 pp.

Kovács, P. (2011): Ácsi hulladéklerakó környezetének arachnológiai vizsgálata. Kézirat 12 pp.

Kovács, P. (2015): Adatok a Pannonhalmi-dombság pókfaunájához. Szélkiáltó Sopron, megjelenés alatt

Kovács, P. (2018): Adatok a Pannonhalmi-dombság pókfaunájához. Szélkiáltó Sopron, 17: 7-9.

Kovács, P., Szinetár, Cs. és Eichardt, J. (2009): Az I. Magyar Biodiverzitás Napok (Gyűrűfű 2006-2008) arachnológiai eredményei (Araneae) Natura Somogyiensis Kaposvár, 13: 43-52.

Kovács, G., Szinetár, Cs. És Török, T. (2010): Adatok a Magyarországon előforduló bikapók fajok biológiájához (Eresus kollari Rossi, 1846, Eresus moravicus Rezac, 2008, Araneae, Eresidae) NYME Savaria Egyetemi Központ Tudományos Közleményei XVII. Természettudományok 12: 139-156.

Kovács, P., Szinetár, Cs. és Szűts, T. (2012): A Nyugat-magyarországi peremvidék (Győr-Moson-Sopron, Vas, és Zala megyék) NYME Savaria Egyetemi Központ Tudományos Közleményei XIX. Természettudományok Szombathely, 14: 165-229.

Kovács, P., Szinetár, Cs. és Takács, G. (2015): Szigetköz néhány jellemző élőhely-típusának arachnológiai állapotfelmérése (2013-2014). Natura Somogyiensis Kaposvár, 26: 39-54.

Kovács, P., Magyari, M. és Szinetár, Cs. (2017): A kis-balatoni homokhátak pókfaunája 18. Magyar Pókász Találkozó, Poszter Fertőújlak

Kovács, P. és Kutai, Cs. (2015): Szépalmapuszta felhagyott almaültetvényének talajfelszíni pókfaunája A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 32: 71-80.

Kovács, P. és Kutai, Cs. (2017): Adatok bakonyi almaültetvények talajfelszíni pókfaunájához A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 34: 131-142.

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2006): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunája (Araneae) III. Cinege, Vasi Madártani Tájékoztató Szombathely, 11: 40-43.

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2007): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunája (Araneae) IV. Az Ablánc-patak menti égeres talajlakó pókközösségének vizsgálata. Cinege, Vasi Madártani Tájékoztató Szombathely, 12: 46-48

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2008): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunája (Araneae) V. A Kis-tó magassásosának (Cariecetum vesicariae) taéajlakó pókfaunája Cinege, Vasi Madártani Tájékoztató Szombathely, 13: 37-39

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2009): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunája (Araneae) VI. A cseres-tölgyes (Quercetum petraea cerris) talajlakó pókfauna (2009) Cinege, Vasi Madártani Tájékoztató Szombathely, 14: 36-38

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2010a): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunája (Araneae) VII. A kaszáló (Kis-rét) és a cseres-tölgyes talajlakó faunájának összehasonlítása (2010) Cinege, Vasi Madártani Tájékoztató Szombathely, 15: 34-36

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2015): Iváni-szikesek Természetvédelmi terület pókfaunájának jellemzése. A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 32: 81-92.

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2018): Adatok a győrszemerei láprétmaradványok pókfaunájához I. Szélkiáltó Sopron, 17: 10-12.

Loksa, I. (1960a): Faunistisch-systematische und ökologische Untersuchungen in der Lóczy-Höhle bei Balatonfüred (Biospeologica Hungarica, XI.) Annales. Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Biologica Tomus Budapest, 3: 253-266.

Loksa, I. (1960b): Über die Landarthroppden der Teichhöhle von Tapolca (Ungarn) Opuscula Zoologica Budapest, 1: 39-51

Loksa, I. (1961): A Kovácsi-hegy ízeltlábúiról Állattani Közlemények Budapest, 46: 65-80

Loksa, I. (1966): Die bodenzoozönologischen Verhaltnisse der Flaumeichen-Buschwalder Südostmitteleoropas Akadémiai Kiadó, Budapest Budapest, 437 pp.

Loksa, I. (1971): Zoozönologische untersuchungen im nördlichen bakony-gebirge. Annales. Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Biologica Tomus Budapest, 13: 301-314.

Loksa, I. (1978): Adatok a Szigligeti Arborétum talajon élő kaszáspókjainak és pókjainak ismeretéhez A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei Veszprém, 13: 113-117.

Lőrincz, L. (1991): Városi lucfenyőn élő pókcönózis vizsgálata Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 54 pp

Mikhailov, K. G. és Szinetár, Cs. (1997): Spiders of the genus Clubiona Latreillei, 1804 (Aranei, Clubionidae) in Hungary Miscellanea Zoologica Hungarica Budapest, 11: 49-68

Molnár, Zs. (1992): A farkaspókok (Lycosidae) vizsgálata városi élőhelyeken (Szombathely) Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 38 pp.

Németh, Gy. (1993): Keresztespók fajok hálóhely-választásának vizsgálata a Hanságban (Araneae: Argiopidae). Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 53 pp.

Németh, K. (2006): Épületlakó pókok vizsgálata dunántúli településeken. Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 32 pp.

Papp, J. (1971): A Bakony állattani bibliográfiája A Bakonyi Természettudományi Múzeum Kutatásainak Eredményei Zirc, 8: 1-233

Pfliegler, W. P., Pfeiffer, K. M. és Grabolle, A. (2012): Some spiders (Araneae) new to the Hungarian fauna, including three genera and one family Opuscula Zoologica Budapest, 43(2): 179–186.

Puskás, O. (2007): Ökológiai, természetvédelmi megfigyelések a rejtett állaspók (Tetragnatha shoshone LEVI, 1981) Fertő-tavi előfordulásáról. Diplomadolgozat Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki kar, Sopron, 72 pp.

Samu, F. és Szinetár, Cs. (1999): Bibliographic check list of the Hungarian spider fauna Bullatin of the Britisn Arachnological Socity 11: 161-184

Szathmáry, K. (1995): The spider (Araneae) fauna of the shore of Lake Balaton, Hungary. Oposcula Zoologica Budapest, 27-28: 65-70.

Szinetár, Cs. (1991): Pókfaunisztikai vizsgálatok a Somlón és a Devecseri Széki-erdőben I. A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 10: 179-190.

Szinetár, Cs. (1992a): Újdonsült albérlőink, avagy jövevények az épületlakó pókfaunánkban. Állattani Közlemények Budapest, 78: 99-108.

Szinetár, Cs. (1992): A Szigetközi Tájvédelmi Körzet állapotfelmérése. Tájékoztató jelentés a Szigetközi TK pókfaunájának vizsgálatáról. Kézirat Szombathely, 6 pp.

Szinetár, Cs. (1992c): Egy természetközeli növénytársulás (Pineto-Quercetum roboris molinetosum) pókközösségének időbeli változásai Savaria, A Vas megyei múzeumok értesítője Szombathely, 20/2: 173-181

Szinetár, Cs. (1995a): Data to the Araneae fauna of Őrség (Western-Hungary) Savaria, A Vas megyei múzeumok értesítője Szombathely, 22/2: 245-251

Szinetár, Cs. (1995b): Some data on the spider fauna of reeds in Hungary. I. Interesting faunistic data from the reeds of Lake Balaton. Folia Entomologica Hungarica Budapest, LVI: 205-209

Szinetár, Cs. (1996): Preliminary results on foliage-dwelling spiders on black pine (Pinus nigra) by beating on 5 site in Hungary Reveu Seisse de Zolologie 643-648

Szinetár, Cs. (1998): A Dráva mente pókfauna (Araneae) kutatásának faunisztikai eredményei Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat Kaposvár, 9: 97-110

Szinetár, Cs. (1999): Tapolcai-láprétek Természetvédelmi Terület kezelési terv. Pókok. Kézirat Szombathely, 6 pp.

Szinetár, Cs. (1999): Attyai-láprét Természetvédelmi Terület kezelési terv. Pókok. Kézirat Szombathely, 6 pp.

Szinetár, Cs. (2000): Adatok a Tömördi Madárvárta környékének pókfaunájához. A csertölgy (Quercus cerris) lombozatán élő pókok (Araneae) felmérése (1999-2000) Cinege, Vasi Madártani Tájékoztató Szombathely, 5: 15-17

Szinetár, Cs. (2001): Somogy megye pókfaunája (Aranea) Natura Somogyiensis Kaposvár, 1: 57-70

Szinetár, Cs. (2002): Vas megye védett pókjai Cinege, Vasi Madártani Tájékoztató Szombathely, 7: 15-17

Szinetár, Cs. (2009): Talajlakó pókfajok vizsgálata a tihanyi Külső-tó körzetében Kézirat Szombathely, 16 pp.

Szinetár, Cs. és Eichardt, J. (2004): Larinia species (Araneidae, Araneae) in Hungary. Morphology, phenology and habitats of Larinia jeskovi Marusik, 1986, Larinia elegans Spassky, 1939, larinia bonneti Spassky, 1939 European Arachnology 2002 Szombathely, 179-186

Szinetár, Cs., Kenyeres, Z. és Kovács, H. (1999): Adatok a Balatonfelvidék néhány településének épületlakó pókfaunájához (Araneae). A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 14: 159-170.

Szinetár, Cs., Eichardt, J. és Horváth, R. (2005): Data on the biology of Alopecosa psammophila Buchar 2001 (Araneae, Lycosidae) Journal of Arachnology 33(2): 384-389

Szinetár, Cs., Kovács, P., Samu, F. és Horváth, R. (2006): Egy kisparcellás lucernaföld talajlakó pókfaunája és annak szezonális változásai a Nyugat-Dunántúlon. Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei XV. Természettudományok . Szombathely, 10: 69-79

Szinetár, Cs., Kovács, P. és Eichardt, J. (2015): A Kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú gyepterületeinek pókfaunája (Araneae). In: Takács, G. és Szinetár, Cs. (szerk.): A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága. Rence Sarród, 1: 237-260.

Szinetár, Cs. és Guitprecht, G. (2001): A Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 előkerülése Magyarországon (Araneae, Lycosidae). A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 17-1998 (2001) : 87-96.

Szinetár, Cs. és Kovács, P. (2003): Az Agrár-környezetvédelmi Program ÉTT programjának támogatásával fenntartott Marcal-menti élőhelyek természetvédelmi szempontú monitorozása. Az arachnológiai vizsgálatok eredményei. Kézirat Szombathely, 52 pp.

Szinetár, Cs. és Kovács, P. (2013): Pókfaunisztikai vizsgálatok a szentbékkállai Fekete-hegyen A Bakonyi Természettudományi Múzeum Kutatásainak Eredményei Zirc, 29: 65-72

Szinetár, Cs. és Miltényi, A. (2000): Adatok a Sághegy pókfaunájának ismeretéhez A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 15: 35-46

Szinetár, Cs. és Samu, F. (2012): A Pelecopsis loksai Szinetár & Samu, 2003 új előfordulási adatai Európában. VIII. Regionális Természettudományi Konferencia, Program és előadások összefoglalói p.14.

Szita, É., Szinetár, Cs. és Szűts, T. (2002): Faunistical investigation on the spider fauna (Araneae) of the Fertő-Hanság National Park. In: Mahunka, S. (szerk.): The Fauna of the Fertő-Hanság National Park I.

Szita, É., Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2021): Arachnofaunistical studies in Csákányospuszta and surroundings (Tatabánya, Komárom-Esztergom county, Hungary) Natura Somogyiensis Kaposvár, 36: 57-66

Szita, É. és Keresztes, B. (2005): Futóbogarak és pókok talajcsapdás vizsgálata a Kis-Balaton II. ütemén. Pókokkal kapcsolatos eredmények Kézirat Keszthely, 8 pp.

Szűts, T., Szinetár, Cs., Samu, F. és Szita, É. (2003): Check list of the Hungarian Salticidae with biogeographical notes Arachnologische Mitteilungen Basel, 25: 45-61

Takács, G. (1998): A hazai állaspókok (Tetragnatha) morfológiája, előfordulása és ökológiai jellemzése. Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 78 pp.

Varga, D. (2007): A Vas-hegy talajlakó pókfaunájának viszgálata I. Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 61 pp.

Vörösházi, T. (2006): Nyílt homokpusztagyep talajlakó pókjainak (Araneae) vizsgálata a Kisalföldön (Gönyűi-erdő, 2004-2005). Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 54 pp.