Györe, R. (1999): A seprűzanót (Sarothamnus scoparius) lombozatlakó pókjainak vizsgálata a Váti-fennsíkon. Diplomadolgozat Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 80 pp.
FajLeíróMagyar névElőfordulási adatok
Agalenatea redii(Scopoli, 1763)Széles keresztespók
Agyneta rurestris(C. L. Koch, 1836)
Allagelena gracilens(C. L. Koch, 1841)Karcsú tölcsérpók
Araneus diadematusClerck, 1757Koronás keresztespók
Araneus marmoreusClerck, 1757Márványos keresztespók
Araneus quadratusClerck, 1757Négyes keresztespók
Araniella cucurbitina(Clerck, 1757)Közönséges tök-keresztespók
Argiope bruennichi(Scopoli, 1772)Darázspók
Centromerus sylvaticus(Blackwall, 1841)
Clubiona pseudoneglectaWunderlich, 1994
Cyclosa conica(Pallas, 1772)Csúcsos keresztespók
Dendryphantes rudis(Sundevall, 1833)Fenyő-ugrópók
Dictyna arundinacea(Linnaeus, 1758)Nádi hamvaspók
Ebrechtella tricuspidata(Fabricius, 1775)Alakoskodó karolópók
Entelecara acuminata(Wider, 1834)Toronyfejű pók
Ero tuberculata(De Geer, 1778)Közönséges bütyköspók
Frontinellina frutetorum(C. L. Koch, 1834)Bokor vitorláspók
Gibbaranea bituberculata(Walckenaer, 1802)Kétcsúcsú keresztespók
Linyphia triangularis(Clerck, 1757)Háromszöges vitorlapók
Mangora acalypha(Walckenaer, 1802)Réti keresztespók
Neoscona adianta(Walckenaer, 1802)
Neottiura suaveolens(Simon, 1880)
Pachygnatha degeeriSundevall, 1830Kis fogaspók
Philaeus chrysops(Poda, 1761)Piros ugrópók
Philodromus cespitum(Walckenaer, 1802)
Phylloneta impressa(L. Koch, 1881)Kórótörpepók
Pisaura mirabilis(Clerck, 1757)Csodáspók
Pistius truncatus(Pallas, 1772)Csonka karolópók
Simitidion simile(C. L. Koch, 1836)
Tallusia vindobonensis(Kulczynski, 1898)
Tenuiphantes tenuis(Blackwall, 1852)
Theridion variansHahn, 1833Változékony törpepók
Thomisus onustusWalckenaer, 1805Fehér karopók
Tibellus oblongus(Walckenaer, 1802)
Tmarus piger(Walckenaer, 1802)Csúcsos karolópók
Xysticus striatipesL. Koch, 1870Csíkos karolópók
Xysticus ulmi(Hahn, 1831)Cserje-karolópók